Klima tehnika

Usluge

Pružamo Vam sljedeće usluge:

  • Montaža rashladnog sistema na transportna vozila
  • Popravak rashladnog sistema hladnjača

 

Servis klima uređaja

Vršimo i servis klima uređaja koji obuhvaća:

  • Izmjenu i punjenje plina
  • Izmjenu ulja
  • Čišćenje kondenzatora
  • Dezinfekcija isparivača
  • Kontrola propusnosti